กลับ
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

ผู้จัดการแผนก support&maintenance

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 4 ปี
ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี
40,000 - 60,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการทำงานของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 • ดูแลควบคุมการทำงานของเครื่อง Vending machine ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด
 • พัฒนาคู่มือ รวมถึงสร้างคู่มือการใช้งานเครื่อง Vending machine กับพนักงานฝ่ายผลิต
 • จัดทำแผนงานให้ความรู้แก่ช่างของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อในงานซ่อมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสอบการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
 • วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาของเครื่อง Vending machine 

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สายอิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้า ,โทรคมนาคม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการคิด และการบริหารทีมได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก 
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และวันเสาร์ในวันที่ออกพื้นที่
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันลาพักผ่อนประจำปี
- วันลาพักร้อนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท


Sun vending ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ดำเนินธุรกิจให้บริการเครื่องดื่มและสินค้า ด้วยตู้จำหน่ายอัตโนมัติ กว่า 9,000 ตู้ ครอบคลุม 20 จังหวัด รองรับการจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญและธนบัตร บัตรเครดิต และ Smart card เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ตอบสนองวิถีชีวิตยุคดิจิตอลที่ต้องการความเร่งรีบและทันสมัย นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาธุรกิจที่ต้องการจำหน่ายสินค้าด้วยตู้เครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ เพราะเราเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริงและเข้าใจธุรกิจมายาวนาน

Sun108 Logistics ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า ตั้งอยู่ที่คลังพระราม 3 ทำหน้าที่กระจายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก เครือข่ายต่าง ๆ กว่า 800 สาขาทั่วประเทศ เช่น LAWSON108 ,108 SHOP , ปั๊มน้ำมันPT ,ใบจาก และอื่น ๆ โดยมีสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ (SKUs) มีการปรับเปลี่ยนเสมอ ตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ควบคุมทุกกระบวนการด้วยตนเอง


ชื่อเดิม "ซันร้อยแปด" เป็นชื่อซึ่งท่านประธานฯ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ดำริให้เปลี่ยนจากชื่อซันคัลเลอร์เดิม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 08-01-08


คำว่า "ซัน" หรือดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่าง และพลังงาน ส่วน "ร้อยแปด" เป็นเลขความหลากหลาย ซึ่งสามารถหมายถึงหลากหลายธุรกิจ หลากหลายสินค้า หลากหลายลูกค้า และหลากหลายบุคคลากร รวมเป็นความสว่างและพลังขับเคลื่อนของการค้าการทำงานที่มีหลากหลาย และร้อยแปดยังหมายถึงความดี ซึ่งในบางประเทศถือเลข 108 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น ความดีและคุณธรรม จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กับบริษัทและพนักงานทุกคน


บริษัทได้ตั้งคำขวัญที่ว่า "การประสานของปริมาณ เวลา สถานที่ อันดีเหมาะสม" หรือภาษาอังกฤษที่ว่า " TIME PLACE QUATITY IN HARMONY" ซึ่งนำมาจากหลักคิดที่มีคุณค่าของอดีต ท่านประธานเทียม โชควัฒนา "เร็ว ช้า หนัก เบา" นั่นเอง คำขวัญหรือ SALOGAN นี้ยังเป็นพลังและกลไกขับเคลื่อนระบบ LOGISTICS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจค้าปลีก 108 VENDING ปัจจุบันนอกเหนือจากธุรกิจ VENDING MACHINE บริษัทยังได้เป็นผู้จัดการระบบสินค้า คลังสินค้าและกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายร้านค้าในปั้มน้ำมันหลายเครือข่าย เช่น บางจาก และ ปิโตรนาส อีกด้วย


เราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงของเครือสหพัฒน์ ผนวกกับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกคน บริษัท ซันร้อยแปด จะเติบโตขึ้นเรื่อยไปและมีส่วนนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่เครือสหพัฒน์ ที่เป็นที่รักของเราทุกคนสืบไป


บริษัทเริ่มก่อตั้ง : วันที่ 21 กรกฎาคม 2518
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
การเติบโตของธุรกิจ
ปี 2518 จำหน่ายเครื่องเขียน, เครื่องใช้สำนักงาน ควบคู่กับการรับล้างอัด ขยายรูป
ปี 2519 ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มสี SAKURA ต่อมาได้เป็นผู้แทนจำหน่ายกระดาษอัดรูป กล้อง และเครื่องล้างอัดขยายรูปอัตโนมัติ KONICA
ปี 2526 เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงและวิดีโอ AKAI จากประเทศญี่ปุ่น
ปี 2536 เริ่มธุรกิจค้าปลีก ด้วยการตั้งศูนย์บริการล้างอัดภาพ ตาม LOTUS และ BIG-C (มีศูนย์บริการประมาณ 34 แห่ง ทั่วประเทศ)
ปี 2543 รับโอนธุรกิจบริหารตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญ
ปี 2545 ดำเนินกิจการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง ให้กับบริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด (SFM) โดยจัดส่งให้ร้านแฟมมิลี่มาร์ท 305 สาขา
ปี 2564 บริษัทแปรสภาพ จาก จำกัด เป็น มหาชน(จำกัด)  และเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก "ซันร้อยแปด" เป็น "ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี"ที่อยู่
414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
084-874-8108,0-2683-6593,0-2295-4255 Fax 0-2683-6548
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทอาวุโส
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Backend Developer
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กทม. (ลาดกระบัง, ประเวศ)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ขาย (พื้นที่อยุธยา)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission