กลับ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการโรงงานแพลนท์บำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.ดำเนินงานตามเป้าหมาย KPI
3. บริหารงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. รายงานผลการดำเนินงานของแพลนท์บำบัดน้ำเสียต่อผู้บริหาร
5.ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
6. ตรวจสอบทีมงานว่าได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. วางแผนพัฒนาเป้าหมายของอค์กรให้สอดคล้องทุกแผนก

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ชาย
2. มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี เกี่ยวกับแพลนท์น้ำเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ปริญญาตรี / โท ด้านวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรับผิดชอบสูง , ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น
5. มีใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- รถรับส่งพนักงาน
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
BWG ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด  และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
488 Soi Ladprao 130 (Mahatthai 2), Ladprao Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Jinjutha (nam)
โทรศัพท์
0-2012-7888 Fax 0-2012-7889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พนักงานขาย
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วิศวกรโยธา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วิศกรเครื่องกล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
15,000 - 30,000 บาท/เดือน