กลับ

ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • เน้นการทำงานเชิงรุก
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีความคิดวิเคราะห์
 • มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว
 • สามารถทำงานแบบข้ามหน้าที่ (Cross Function)
 • มีน้ำใจและมีจิตบริการ
 • ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • การรักษาความลับสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสุขภาพ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
กฎหมาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
กฎหมาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/06/2021
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) จัดตั้งตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้:- 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ที่อยู่
123 Sun Tower A Bldg Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2610-2214,0-2610-2229,0-2610-2240 Fax 0-2617-8246
เว็ปไซต์
แบ่งปัน