กลับ

ผู้ช่วยหัวหน้ากะ (ทำงานที่จังหวัดระนอง)

บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การผลิต
02/02/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
02/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ระนอง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับแผนงาน (Action Plan) และแผนการผลิตประจำปี (Production Annual Plan) ของฝ่ายปฏิบัติการเหมืองระนอง นำมาปฏิบัติ
2. รับแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของฝ่ายปฏิบัติการเหมืองระนอง นำมาปฏิบัติ
3. รับแผนงานการทดลองปรับปรุงกระบวนการผลิต นำมาปฏิบัติ
4. สรุปผลการทดลอง จัดทำสรุปการทดลองและนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. แก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน
6. ประสานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง   
7.  สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก่ผู้บังคับบัญชา
8.  ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็น 0 - 2 ปี 
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการแต่งแร่ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน หรือไฟฟ้า 2.มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ G Suite, MS Office, AutoCAD
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ที่ อ.เมือง จ.ระนอง)

สวัสดิการ
- Fix bonus
- Medical reimbursement (OPD cases)
- Provident fund
- Variable Bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
17/03/2022
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
        The world leader in mineral-based specialty solutions for industry, with over 16,000 employees and over 200 sites worldwide, Imerys delivers high value-added, functional solutions to diversified set of industrial sectors, from processing industries to consumer goods. The Group draws on its knowledge of applications, technological expertise and its material science know-how to deliver solutions based on beneficiation of its mineral resources, synthetic minerals and formulations. These contribute essential properties to customers’ products and performance, including refractoriness, hardness, conductivity, opacity, durability, purity, lightness, filtration, absorption and repellency. Imerys is determined to develop responsibly, in particular by fostering the emergence of environmentally-friendly products and processes.
If you want to grow your skills and develop your career, find out more at www.imerys.com
 


บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
228 Vibhavadi Rangsi Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2695-0911-2,063-209-0259 ติดต่อมือถือ (Khun Kanwalee Kasanuka) Fax 0-2695-0901-2
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Plant Production Supervisor
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระนอง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ทำงานที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง)
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลำปาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าแผนกทำเหมือง (ทำงานที่ จ.ระนอง)
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระนอง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Maintenance Supervisor - Mechanical(Work at Ranong)
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระนอง
สามารถเจรจาต่อรองได้