กลับ

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคลังสินค้า วางแผนผลิต

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้า โดยต้องจัดทำ และควบคุมให้สินค้ามีปริมาณ Stock ที่เหมาะสม

เพื่อสามารถ Supply สินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

2.การบริหาร จัดการ ปรับปรุง พัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ คำนวณ ปริมาณวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการใช้ และดำเนินการขอซื้อ หาก Inventory ไม่ เพียงพอในการผลิต โดยต้อง ควบคุมดูแลให้มีปริมาณ Inventory ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์

4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม และแผนงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย


คุณสมบัติ

เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์, วศบ. เคมี , วศบ. อุตสาหการหรือเทียบเท่า 

ประสบการณ์ :  1 - 3 ปี ภายใต้สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเคมี และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนกการผลิต หรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง

มีทักษะการวางแผนการผลิต ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์

และสามารถใช้งานระบบ SAP ได้

มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน และมีความด้านระบบ ISO9001 ,ISO14001 และ มอก/OHSAS18001และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้


สวัสดิการ
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ฟิตเนส
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รถรับส่ง
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ดี รวย สุข
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
16/07/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
16/07/2022
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจการผลิต และจำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายตัว และลงทุนธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Division - Recruitment Department
โทรศัพท์
0-2335-5555 #1626 Fax 0-2382-0172
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Production Engineering
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พนักงานห้องทดลอง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้