กลับ
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
28/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
28/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 4 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลของสาระสำคัญของบริษัท และจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่และชี้แจง ให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไป อย่างถูกต้องและทันสมัย
 • ควบคุมการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Company visit, Investor Meeting and Opportunity Day
 • ดำเนินการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ เปรียบเสมือนเป็น โฆษกประจำบริษัท (Spokesperson)
 •  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารในสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น บน Website ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ทันสมัยรวมไปถึงติดต่อประสานงานกับ SET, SEC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • ควบคุม ติดต่อประสานกับหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 28 - 38 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ งานวิเคราะห์การลงทุน ตลาดทุน
 5. มีประสบการณ์งานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 3 ปี ขึ้นไป
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint) และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 8. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์เชิงธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และวันเสาร์ในวันที่ออกพื้นที่
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันลาพักร้อนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท


Sun vending ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ดำเนินธุรกิจให้บริการเครื่องดื่มและสินค้า ด้วยตู้จำหน่ายอัตโนมัติ กว่า 9,000 ตู้ ครอบคลุม 20 จังหวัด รองรับการจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญและธนบัตร บัตรเครดิต และ Smart card เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ตอบสนองวิถีชีวิตยุคดิจิตอลที่ต้องการความเร่งรีบและทันสมัย นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาธุรกิจที่ต้องการจำหน่ายสินค้าด้วยตู้เครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ เพราะเราเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริงและเข้าใจธุรกิจมายาวนาน

Sun108 Logistics ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า ตั้งอยู่ที่คลังพระราม 3 ทำหน้าที่กระจายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก เครือข่ายต่าง ๆ กว่า 800 สาขาทั่วประเทศ เช่น LAWSON108 ,108 SHOP , ปั๊มน้ำมันPT ,ใบจาก และอื่น ๆ โดยมีสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ (SKUs) มีการปรับเปลี่ยนเสมอ ตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ควบคุมทุกกระบวนการด้วยตนเอง


ชื่อเดิม "ซันร้อยแปด" เป็นชื่อซึ่งท่านประธานฯ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ดำริให้เปลี่ยนจากชื่อซันคัลเลอร์เดิม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 08-01-08


คำว่า "ซัน" หรือดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่าง และพลังงาน ส่วน "ร้อยแปด" เป็นเลขความหลากหลาย ซึ่งสามารถหมายถึงหลากหลายธุรกิจ หลากหลายสินค้า หลากหลายลูกค้า และหลากหลายบุคคลากร รวมเป็นความสว่างและพลังขับเคลื่อนของการค้าการทำงานที่มีหลากหลาย และร้อยแปดยังหมายถึงความดี ซึ่งในบางประเทศถือเลข 108 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น ความดีและคุณธรรม จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กับบริษัทและพนักงานทุกคน


บริษัทได้ตั้งคำขวัญที่ว่า "การประสานของปริมาณ เวลา สถานที่ อันดีเหมาะสม" หรือภาษาอังกฤษที่ว่า " TIME PLACE QUATITY IN HARMONY" ซึ่งนำมาจากหลักคิดที่มีคุณค่าของอดีต ท่านประธานเทียม โชควัฒนา "เร็ว ช้า หนัก เบา" นั่นเอง คำขวัญหรือ SALOGAN นี้ยังเป็นพลังและกลไกขับเคลื่อนระบบ LOGISTICS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจค้าปลีก 108 VENDING ปัจจุบันนอกเหนือจากธุรกิจ VENDING MACHINE บริษัทยังได้เป็นผู้จัดการระบบสินค้า คลังสินค้าและกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายร้านค้าในปั้มน้ำมันหลายเครือข่าย เช่น บางจาก และ ปิโตรนาส อีกด้วย


เราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงของเครือสหพัฒน์ ผนวกกับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกคน บริษัท ซันร้อยแปด จะเติบโตขึ้นเรื่อยไปและมีส่วนนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่เครือสหพัฒน์ ที่เป็นที่รักของเราทุกคนสืบไป


บริษัทเริ่มก่อตั้ง : วันที่ 21 กรกฎาคม 2518
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
การเติบโตของธุรกิจ
ปี 2518 จำหน่ายเครื่องเขียน, เครื่องใช้สำนักงาน ควบคู่กับการรับล้างอัด ขยายรูป
ปี 2519 ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มสี SAKURA ต่อมาได้เป็นผู้แทนจำหน่ายกระดาษอัดรูป กล้อง และเครื่องล้างอัดขยายรูปอัตโนมัติ KONICA
ปี 2526 เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงและวิดีโอ AKAI จากประเทศญี่ปุ่น
ปี 2536 เริ่มธุรกิจค้าปลีก ด้วยการตั้งศูนย์บริการล้างอัดภาพ ตาม LOTUS และ BIG-C (มีศูนย์บริการประมาณ 34 แห่ง ทั่วประเทศ)
ปี 2543 รับโอนธุรกิจบริหารตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญ
ปี 2545 ดำเนินกิจการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง ให้กับบริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด (SFM) โดยจัดส่งให้ร้านแฟมมิลี่มาร์ท 305 สาขา
ปี 2564 บริษัทแปรสภาพ จาก จำกัด เป็น มหาชน(จำกัด)  และเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก "ซันร้อยแปด" เป็น "ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี"ที่อยู่
414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
084-874-8108,0-2683-6593,0-2295-4255 Fax 0-2683-6548
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Data Analyst
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Sale Officer
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Full Stack Developer
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 60,000 บาท/เดือน
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Software Developer
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาท/เดือน