กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก

    ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสำหรับระบบตอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัท ว่ามีความมั่นคงด้านข้อมูล, มีการปกป้องทรัพย์สิน, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ตอบสนองวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล,ให้ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้งาน หรือ ที่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง, ให้ความเชื่อมั่นกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ และ ให้ความเชื่อมั่นในความพร้อมกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียดงาน

1. กำหนดแผนงานตรวจสอบในด้านคอมพิวเตอร์ แต่ละปี ร่วมกับผู้บังคับบัญชา

2. ทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อนำใช้ประกอบการกำหนดแผนงานตามข้อ 1.

3. จัดทำแนวการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ( Audit Program ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบ ( Audit Program ) ที่กำหนดให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

5. รวบรวม สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ สาเหตุของปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ เอกสารที่รวบรวมได้ ข้อมูลสนับสนุนผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา

6. ติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

7. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมตรวจสอบระบบสารสนเทศของบริษัท

8. รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น กรณีทุจริต หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิคุณสมบัติ

1 การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สารสนเทศ , บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2ผ่านงานตรวจสอบ ด้าน Computer Audit หรือ มีความรู้ด้าน Computer อย่างน้อย 3 ปี
3 มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP , Program ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
4 หากผ่านงานใน ธุรกิจ ค้าปลีกจะพิจารณา เป็นพิเศษ 


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

Home Product Center Public Company Limited (Limited) provides opportunities for those who have potential and want to advance to join as an important force in building and develop the organization for sustainable growth. The company gives importance to all career paths and aiming to promote and develop the potential of employees to grow together with the organization Balancing life and performance taking into account equal opportunities, regardless of gender, age, as well as opening up opportunit...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream3

logourl
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดีมาก
มีความก้าวหน้า
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18/03/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
18/03/2019
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Home Product Center Plc. was founded in 1995, we quickly expanded our business nowsaday we already have more than 60 branches all over Thailand and our company was listed in the Stock Exchange of Thailand since 2001. Over sixteen years in the name of your familiar HOMEPRO we keep on giving our customer better service better experience and better valued added, every year we continued expanding our business, expanding our new store for serving for more.

In this year 2021, we will open the new branch in Vietnam if you are looking for the somethings challenge, more successful and more better living. We would like to invite you to join with our business and be a part of our success team, no matter you need talents or you want to utilize your expertise please join us today and we will "Grow" together.
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2832-1364,0-2832-1000 Fax 0-2832-1299
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Merchandiser
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมเมอร์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย Home Service
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานAudit, หางานAudit Program, หางานInternal, หางานProcess Audit, หางานตรวจสอบภายใน, หางานระบบควบคุมภายใน, หางานบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)