กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
20/02/2024
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
20/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมกำกับดูแลภาพรวมของโครงการ
- ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการทำงานในโครงการ
- กำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
- นำส่งงานและติดตามการส่งงานแก่ลูกค้าและแผนกบริการหลังการขาย จนเสร็จสิ้นโครงการ
- นำส่งงานและติดตามแผนกบริการหลังการขาย จนเสร็จสิ้นโครงการ

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศนียบัตรการบริหารโครงการ เช่น PMP

- ต้องมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Project Manager อย่างน้อย 4 ปี
- เคยบริหารจัดการงานโครงการด้าน IT ขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
- มีความรู้ด้านการบริหารโครงการภาครัฐ ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง
- มีความรู้ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- มีความชำนาญในโปรแกรม Microsoft Project, AutoCAD และ Microsoft Office
-มีใบกว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการวางแผน คิดวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นำ
 


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.8
4.6
3.7
4.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ยอดเยี่ยม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/07/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/07/2022
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED was incorporated in 1997. We are the leading IT System Integrator specializing in IT consulting, designing, implementing and maintaining highly-efficient systems to suit our customer’s business needs. We have more than 15 years’ experience providing businesses with our customers in Government, Education and Private Companies. We offer the most efficient, innovative solutions to our customers to ensure the clients’ expectation are met and our team is motivated to ensure the best delivery to meet clients’ requirement as our slogan “Where Your Potential Unleashed” and operate under core value “Professional and Friendly”.

VISION
“To be a leading company of IT system integrator and to continue developing innovation toward society for the future”

MISSION
To take customer satisfaction sincerely by providing the best solutions and services to our customers
To continue to enhance the employee performance, professionalism and effectiveness
To create long-term value for our shareholders and return to community and society
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
No.55, A.A. Capital Ratchada Building, 5th - 7th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng Dindaeng, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Khwanchanok
โทรศัพท์
061-389-8643 Fax 0-2029-7879
เว็ปไซต์
แบ่งปัน