กลับ
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์เขตเหนือ

วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ระบบทางเดินอาหารใน
   เขตใต้  1  อัตรา
2. บุกเบิกตลาดในเขตเหนือ  ดำเนินการขาย และรักษาลูกค้าไว้
3. ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศที่บริษัทได้กำหนดไว้ และดำเนินการติดตามการชำระเงินจากสินค้าที่ได้ให้เครดิตลูกค้าไว้
4. ช่วยวางแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทอย่างกระตือรือร้น และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆของบริษัท
5. ทำงานที่บริษัทหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เสร็จตามเวลา

คุณสมบัติ

 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายชุดวินิจฉัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 - บ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพิษณุโลก

 -  มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า

 - มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน

 -  มีแรงจูงใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและกระตือรือร้นในการทำงาน รวมถึงมีความเป็นทีมเวิร์ค สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 - มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
       HONEST MEDICAL ASIA CO., LTD., registered in Pathumthani in 2015, with BHT 116.8 million of registered capital, is a wholly foreign founded subsidiary that based in Zhuhai China, owned 100% by its parent company Honest Sciences Co., Ltd.
       The company’s business covers the R&D, production and marketing of biotech medicines and the innovative medical device which has been approved by BOI for related preferential policies.
      Honest Medical owns a factory of 4,400SQM area in NAVANAKORN Industry Park, Thailand. Now, factory is under to renovate cleanrooms that meet class 10,000 and 100,000 standards.
      In 2017, the company set up a subsidiary in SILOM, Bangkok, for the marketing of the endoscopy product line of Cook Medical (US), after 2 years of development, a team of 16 staffs has sold the products to all the hospitals in Thailand.

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
ที่อยู่
1035/5 ซอย สีลม 21 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
0-2266-8688, 092-345-5400 Fax 0-2267-8878
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน