กลับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

ผู้แนะนำการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
01/07/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
01/07/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ลำปาง, ลำพูน, เชียงราย, เชียงใหม่
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และตำแหน่งงาน.....ในกลุ่ม บริษัท 3 Bนวัตกรรมทางการเงิน 3B LINK เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเงิน ที่พัฒนาด้วยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่ง หรือ “พันธมิตร 3B” ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังพัฒนาที่ปรึกษาการเงิน 3B เพื่อบริการและให้คำแนะนำการวางแผนการเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน

ทำหน้าที่ในตำแหน่งงานดังนี้
 • ให้คำแนะวางแผนการเงินการลงทุนอย่างรอบด้าน
 • แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
 • จัดการความเสี่ยงด้านประกันภัย
 • แนะนการจัดการภาษี
 • วางแผนการเก็บออม - สะสม


คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง
 • อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคภาพที่ดี
 • เคยผ่าน หรือมีประสบการณ์ด้านวางแผนทางการเงิน
 • ชอบงานประชาสัมพันธ์และงานการตลาด
 • มีรถยนต์
 • สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
เกี่ยวกับบริษัท
นวัตกรรมทางการเงิน 3B LINK เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเงิน ที่พัฒนาด้วยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่ง หรือ “พันธมิตร 3B” ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังพัฒนาที่ปรึกษาการเงิน 3B เพื่อบริการและให้คำแนะนำการวางแผนการเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน
ที่อยู่
อาคาร BLA 119/3 ถ.ช้างเผือก อ เมือง, เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
064-553-5352
แบ่งปัน
Tag:
หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานลำปาง, หางานลำพูน, หางานเชียงราย, หางานเชียงใหม่, หางานการตลาดทั่วไป, หางานบริการลูกค้า, หางานลงทุน, หางานโบรกเกอร์, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานขายระหว่างประเทศ, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานงานวิศวกรขาย, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานเศรษฐศาสตร์, หางานFinance Planning, หางานFinancial, หางานIc License, หางานWealth, หางานการลงทุน, หางานการเงิน, หางานบริษัทหลักทรัพย์, หางานวางแผนกองทุน, หางานวางแผนการลงทุน, หางานวางแผนภาษี, หางานบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)