กลับ
02/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด


คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์

-  มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และความรู้จากการทำงานที่นีั
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
03/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
03/03/2022
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
We are a securities company with affiliate of Bank of Ayudhya PCL., that we are now looking for energetic and potential candidates to grow with us. If you are ready to be a part of the experience at Krungsri Securities, here is a great opportunities for you to consider as follows:
ที่อยู่
898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2659-7000 ต่อ5901-5907 Fax 0-2263-0388-9,0-2263-0587
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ผู้แนะนำการลงทุนประจำสาขา
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
IT Application Development (AVP)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
IT Application Development (Manager - AVP)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission