กลับ
บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
มัธยมศึกษา
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถให้กับผู้บริหารตามคำสั่งที่ได้รับ ติดต่อประสานงาน รวมทั้งอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 35-50 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.6 - ขึ้นไป

3.เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

4. มีใบอนุญาตขับขี่

5. รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

6. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

7. บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย


ทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-18.00 น.

บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมต่าง ๆ และน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง สู่ตลาดต่างประเทศ ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี เป็นที่เชื่อถือของตลาดต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมต่าง ๆ และน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง สู่ตลาดต่างประเทศ ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี เป็นที่เชื่อถือของตลาดต่างประเทศ
บริษัท ลออพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่
1111/61 โครงการบ้านกลางเมือง ซอย 6 ถนน ลาดพร้าวระหว่างซอย 23-25 แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2512-0258-9 Fax 0-2512-0250
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน