ตำแหน่ง พนักงานขายพลาสติกสำเร็จรูป (ดูแลการขายโซนภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน)-บริษัท 3 เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ