กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
12,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ
 2. ติดตามประสานงานสนับสนุนการขายสินค้ากับร้านค้าต่าง ๆ
 3. ออกงาน Event เพื่อสนับสนุนการขาย
 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
 5. ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายจัดซื้อ และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
 • อายุ 22-50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เป็นพนักงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม

บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Amarin ThaiBeverage Company Limited is one of the leading health and functional food & beverage company, create new energetic modern healthy food & beverage products through innovation creativities with high-standard technologies. 
Amwel+ 
The Healthy Within
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่
9/19 หมู่ 5 ซอยราษฎร์ทูลเกล้า ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณหวาน
โทรศัพท์
082-9625693
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
แอดมินเพจ
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
พนักงานจัดเรียงสินค้า
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน