กลับ

พนักงานขาย (สาขาภูเก็ต)

บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด
บรรจุภัณฑ์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บรรจุภัณฑ์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
* ดูแลลูกค้าในเขตจังหวัดภูเก็ต
 1. ติดตามการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท รวมถึงร่วมกับหัวหน้าแผนกในการกำหนดกลยุทธ์การขาย
 2. สำรวจ/วิเคราะห์ และรายงาน สภาวะทางการตลาด ความเคลื่อนไหวของลูกค้า และคู่แข่ง
 3. ประสานงานกับ ฝ่ายบริการเทคนิค และฝ่ายบริการลูกค้า เพิ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 4. มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม Value ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุนร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ให้บริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ
 2. มีทักษะความรู้ด้านการขายและการคิดวิเคราะห์
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 6. สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในจังหวัดภูเก็ตได้ทั้งหมด

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าสันทนาการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด
บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Dezpax เป็นบริษัท Startup ภายใต้การลงทุนของบริษัทระดับประเทศอย่าง SCG, PTT OR ในการสร้าง E-Commerce platform สำหรับสินค้า Food Packaging Solutions โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก trend ของ Food Delivery ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ตอนนี้ Dezpax กำลังต้องการขยายทีม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จึงต้องการหาเพื่อนร่วมทีมที่มี passion ต้องการสร้าง platform ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาคในอนาคต
www.dezpax.com
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
0-2114-3638, 0-2827-7392
เว็ปไซต์
แบ่งปัน