กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องจักร
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ขายเครื่องบรรจุหีบห่อสินค้า, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า หรือประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม
    Selling Packaging Machines and Consumables, Inkjet coder or experience in selling industrial products.

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
Bachelor’s degree in any fields
• มีประสบการณ์งานขายเครื่องบรรจุหีบห่อสินค้า, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า หรือประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม
Experience in selling Packaging Machines and Consumables, Inkjet coder or experience in selling industrial products.
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
Own transportation


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ายินดีเนื่องจากการมีบุตร
- ค่ารางวัลอายุงานนาน
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท แซดไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซดไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

With over a century of entrepreneurial experience in Asian markets and a heritage of successful management of agency business and distributorships, Zuellig Industrial has evolved into a specialised provider of high-tech products and value-added solutions. True to the values of the Zuellig Group, we are committed to building and developing long-term business relationships, which lead to sustainable success for all our partners, suppliers, industrial clients and trade customers.
www.zuelligindustrial.com

บริษัท แซดไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Office
โทรศัพท์
0-2656-8710 Fax 0-2656-8769
เว็ปไซต์
แบ่งปัน