กลับ

พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ทำงานที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง)

บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การผลิต
23/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
23/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 4 ปี
ลำปาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทำการปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับพนักงานผลิตหรือหัวหน้างาน
ซ่อมบำรุงที่โรงแต่งแร่และโรงล้างดินในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องจักรตามระบบ TPM ตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับพนักงาน
ผลิตหรือหัวหน้างานซ่อมบำรุงที่โรงแต่งแร่และโรงล้างดินในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำการปฏิบัติงานให้สอดคล้องวิธีปฏิบัติและกับนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยและชีวอนามัย และ
ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและเฝ้าระวังเครื่องจักรขณะทำการผลิตใน Process แต่งแร่บอลเคลย์และงานที่เกี่ยวข้อง
ในขณะทำการผลิต
- ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานซ่อมบำรุงมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 


คุณสมบัติ
 1. ปวช. สาขาช่างเทคนิค กรณีมีวุฒิต่ำกว่า ปวช. (ช่างเทคนิค) ควรมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
     มากกว่า 3 ปี
 2. มีความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมมีความรู้พื้นฐานในงานไฟฟ้า (พิจารณาพิเศษ)
 3. มีความรู้พื้นฐานในงานไฟฟ้า (พิจารณาพิเศษ)
 4. สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

สวัสดิการ
- Fix bonus
- Medical reimbursement (OPD cases)
- Provident fund
- Variable Bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
17/03/2022
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท อิมเมอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแร่รายใหญ่ของโลก มีสาขาอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก และมี Site งานอยู่กว่า 250 Site งานสนใจเข้าเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่ Website : www.imerys.com 
         บริษัท อิมเมอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 228 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเซรามิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซรามิคส์ และมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท ได้แก่ 
1. บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด (MRD-ECC) ผลิตเกี่ยวกับดินเหนียว อยู่ที่  อ.สบปราบ  จ.ลำปาง
2. บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MRD) ผลิตเกี่ยวกับดินขาว อยู่ที่ อ.หาดส้มแป้น จ.ระนอง
3. บริษัท อิมเมอรี่ส์ มินเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการบดแร่เฟล์ดสปาร์ อยู่ที่ อ.ภาชี จ.อยุธยา
    

บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
228 Vibhavadi Rangsi Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2695-0911-2,063-209-0259 ติดต่อมือถือ (Khun Kanwalee Kasanuka) Fax 0-2695-0901-2
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Maintenance Section Manager (ทำงานที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง)
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลำปาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานควบคุมการผลิต (ฺBall Mill - ทำงาน อ.ภาชี จ.อยุธยา)
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ ( วางแผนงานและประสานงาน) ทำงานที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลำปาง
สามารถเจรจาต่อรองได้