กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
12/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (จตุจักร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10,000 - 12,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดการงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่า และ เอกสารกรมธรรม์
 • บันทึกรายการรับส่งเอกสาร ในระบบ และ ใน Excel
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่ได้รับ และจัดให้มีการลงนามให้ครบถ้วน
 • สแกนเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บเข้าไฟล์
 • จัดทำรายงานประจำวัน ของงานที่ทำในวันนั้น
 • จัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ และ ตรวจสอบได้ ทั้งการจัดเก็บภายในและภายนอกบริษัท
 • จัดส่งเอกสารคู่ฉบับให้ลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบรายการในใบแจ้งหนี้ จากผู้ให้บริการ และนำส่งบัญชี
 • จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่าย
 • อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยงาน เช่น งานเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

คุณสมบัติ
 • เพศใดก็ได้
 • ปวช./ปวส. สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานเอกสารอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน
 • สามารถใช้ Word และ Excel ในระดับเขียนสูตรพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลาและความกดดันสูงได้
 • เงินเดือน11,000-13,000 บาท มีค่าล่วงเวลา ประกันสังคม โบนัส 2-3 เดือน


สวัสดิการ
- Dental allwance
- Dental insurance
- Health Check-up
- Life insurance
- Medical
- Outing Trip
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าสันทนาการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream3

logourl
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี เงินเดือนดี การเติบโตสูง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/07/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
17/07/2022
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โอริกซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งบริษัท ไทย โอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัดในปี พ.ศ. 2521 เพื่อให้บริการเช่าซื้ออุปกรณ์และเริ่มทำธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์ในปีพ.ศ. 2544 ไทย โอริกซ์ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ ลีสซิ่งในประเทศไทยนับแต่เริ่มต้น และได้มีส่วนผลักดันที่สำคัญของการนำเสนอและให้บริการผลิตภัณฑ์ลีสซิ่งอันเป็นที่ยอมรับของตลาดการเงินปัจจุบันอย่างกว้างขวาง บริษัทฯต้องการรับสมัครงานดังนี้
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่
555 Rasa Tower II 19th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2792-4500 Fax 0-2792-4501-2
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
Sales & Marketing Officer
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
กทม. (จตุจักร)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
Sales Manager (Chonburi branch)
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
ชลบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
HRBP Manager *Stand Alone*
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
กทม. (จตุจักร)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์