กลับ
บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

พนักงานบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ธุรกิจบริการ
19/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ธุรกิจบริการ
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บันทึกรายการบัญชี ด้านรับและจ่าย

- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนิติบุคคล

- ทำรายการแยกประเภท

- งบการเงินและเอกสารประกอบงบ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- อายุ 21 - 26 ปี 

- จบการศึกษาระบบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

- ประสบการณ์  2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง ( Word, Excel )

- บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

- ขยัน อดทน และตั้งใจทำงาน

- สามารถเดินทางได้ (ทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว)

- มีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฏาคม 2549 เพื่อให้บริการออกแบบระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัทที่ประสงค์จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไปในทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลิต ซื้อมาขายไป โรงแรม โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย และด้วยทีมงานที่มีมากประสบการณ์และความสามารถกว่า 30 คนทำให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

พันธกิจของบริษัท

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการออกแบบระบบบัญชีให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
ที่อยู่
52 Thaniya Plaza Building Zone ฺB, 17th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
ดนิตา
โทรศัพท์
0-2231-2064-5 Fax 0-2231-2067
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน