กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อทราบถึงงาน Project ต่างๆ ที่เข่ามายังบริษัท

- รับ Shop Drawing, Evaluation และ Lay out จากแผนกออกแบบ เพื่อถอดแบบ และคำนวณจำนวนวีสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

- ตรวจสอบ Shop Drawing เพื่อดูว่าแต่ละ Type ของ Curtain Wall ควรจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร

- ดำเนินการจำแนก Type ของ Curtain Wall ออกเป็นส่วน

- คำนวนวัสดุอุปกรณ์จาก detail โดยแบ่งแยกในแต่ละ Type 

- สรุปยอดรวมของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดของแต่ละ Type เพื่อส่งให้แผนกจัดซื้อ


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญาตรี สถาปัตยกรรม, วิศวกรโยธา, บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรม MS.Word/Excel ได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการประมาณราคากระจกอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบื้ยขยัน
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ ด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมจากอลูมิเนียมและกระจก สำหรับอาคารทั่วไปประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่ เช่น ระบบ Curtain Walls / Metal Cladding / Windows,Doors&Shopfront /Building Related Products เป็นต้น
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151 Fax 0-2319-1782
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นิติกร
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กทม. (ห้วยขวาง)
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วิศวกรหน่วยงาน
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กทม. (ห้วยขวาง)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หัวหน้ากลุ่มเขียนแบบ
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์