กลับ
บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
สุขภาพ/โรงพยาบาล
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำข้อมูลงานขาย และข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 3. ออกเยี่ยมลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
 4. ดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการ
 5. เป็นตัวแทนบริษัท ในการร่วมงานกิจกรรมต่างๆระหว่างองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
 6. จัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องงานขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปี 
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถใช้โปรดแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 
 7. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 8. สามารถเดินทางออกพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ 
 9. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
ที่อยู่
355 หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
045-958-888
เว็ปไซต์
บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
บริษัท ยูไอซีซี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
ตอบโจทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายรูปแบบชีวามิตราศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ดีในการักษาควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง ใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อมในการรักษา ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ดุจญาติมิตร และพร้อมสร้างทุกโอกาสและความเป็นไปได้ในการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างที่เราเชื่อว่า "ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้"
ชีวามิตรา "ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ" มุ่งเน้นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา  เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยปรัชญาการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google