กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
ปทุมธานี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประกอบชิ้นส่วน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- พร้อมเรียนรู้งาน ขยัน 

- สวัสดิการดี

- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์ " มุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม "

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิก นำโอโซนมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
เรามีการทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นของตนเอง
เราจึงสามารถออกแบบ และเป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซนของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภายใต้แบรนด์ " SYNERGY "
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่
72 ซอยรังสิต-นครนายก 32 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
0-2157-0595
เว็ปไซต์
แบ่งปัน