กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
08/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน

2.ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

3.จัดทำระบบการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทบทวนรายการยาประจำห้องพยาบาล รวมทั้งจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน

4.จัดระบบการนัดพบแพทย์ การตรวจรักษา ระบบการส่งต่อการรักษา

5.ส่งต่อข้อมูลรายงานสุขภาพของพนักงาน ด้านการดูแลเชิงป้องกัน หรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้วางแผนการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล

6.งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

- เพศ : ชาย,หญิง

- อายุ (ปี) : 21-35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- มีทักษะในการวิเคราะห์ และประมวลผล

- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน บางพลัดสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดีการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2019
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7386 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่อบรมทีมขาย (Sales Training academy)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จ.รักษาและต่ออายุกรมธรรม์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission