กลับ

พยาบาลสินไหมทดแทน - มาตรฐานราคาและการรักษาร่างกาย (สำนักงานใหญ่)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รวบรวมและตรวจสอบราคาค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศของโรงพยาบาลทุกสังกัด เพื่อกำหนดราคามาตรฐานสำหรับให้ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ใช้ประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
ของผู้ประสบภัยจากรถ
2. กำหนดราคากลางค่ารักษาพยาบาลตามประเภทการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ ประเภทการรักษา และประเภทของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษาและมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล
3. ตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การประเมินค่าอนามัย ค่าชดเชย และค่าขาดประโยชน์ ของผู้ประสบภัยจากรถ
4. พัฒนาและกำหนดรหัสอวัยวะร่างกาย ระดับการบาดเจ็บ และรหัสรายการค่ารักษาพยาบาล ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบัน สำหรับใช้งานในระบบสินไหมทดแทนรถยนต์
5. จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดการค่าสินไหมทดแทนชีวิตและร่างกาย ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี
6. วิเคราะห์ผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งผลต่อสินไหมทดแทนด้านชีวิตและร่างกาย รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ต่างๆ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรีด้านการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
- บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดีการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2019
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7393 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาพัทยา)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (โซนกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
12,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Supervisor Sale Booth
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สอบถามความพึงพอใจ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง, พญาไท)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน