กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection
6.มีประสบการณ์สายงานอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก


คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี (สามารถพูด-อ่าน-เขียนได้เป็นอย่างดี)
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สอบวัดระดับ N3 ขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานที่ Japan ได้
5. มีประสบการณ์ความรู้ด้านงานโครงสร้างเหล็ก, ก่อสร้างเหล็ก, งานเชื่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์สายงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการหอพักพนักงาน อยู่ได้ทันที
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โครงการบ้านจัดสรรสำหรับพนักงาน
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.1
4.3
3.2
4.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.2
3.5
4.2
ได้ทักษะในการทำงานใหม่ๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
14/06/2022
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED. บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นเสา (Column-Box) และโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นคาน (Beam) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
70 Moo 2 Changyai, Bangsai, Ayutthaya 13290
โทรศัพท์
035-372-961-6 Fax 035-372-968
เว็ปไซต์
แบ่งปัน