กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
06/12/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (มีนบุรี)
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition)
3. ร่วมทดลองการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจการตั้งค่า Condition ของเครื่องจักร และการปฏิบัติตาม Operation Instruction ทั้งเช้า บ่าย
5. ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน การสอนงาน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา อนุมัติการลางานของพนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI
7. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ
8. จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
9. กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-35ปี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโรงงาน วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและวางแผนได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น ทัศนคติที่ดี  มีวินัย และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบ ISO 9001 : 2015
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท  ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเทปกาว

จากการเติบโตของยอดขายบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ทั้งส่วนของอาคารสถานที่, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 5,000 ตรม. และกำลังการผลิตได้สูงสุดมากกว่า 100,000 ชิ้นต่อวัน  ตลอดจนห้องทดลองใหม่ 

สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้า  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้แบรนด์สินค้ากว่า 5 แบรนด์ ได้แก่ NUVO, STICK, OASIS, MATRIX และ MAX โดยสินค้าทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สินค้าแต่ละแบรนด์มีคุณภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ว่า

 
"มั่นใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1/25 รามคำแหง 174 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์
087-073-1000 Fax 0-2917-6189
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานขายทางโทรศัพท์
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
50,000 - 100,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานขาย ภาคตะวันออก(กลาง)
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
กทม. (มีนบุรี)
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานขาย (ภาคเหนือ)
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
เชียงใหม่และภาคเหนือ
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission