กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ชัยภูมิ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เขียนออกแบบงานระบบไฟฟ้า

2. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3. วางแผนพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของเครื่องจักร

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. อ่านวงจรไฟฟ้า + เครื่องกลของอุปกรณ์ได้คุณสมบัติ
1. อายุ 25 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า (เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความเข้าใจและชำนาญในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าพลังงานน้ำได้
5. ควบคุมการติดตั้งระบบการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ ทั้งกังหันน้ำ และ ระบบหม้อแปลงได้
6. มีความสามารถทำงานทั้งในระบบออฟกริด และ ออนกริดได้
7. มีความเข้าใจในเฮดโฟลว แรงดันน้ำการไหลของน้ำและปริมาณน้ำได้ดี
8. มีความรู้เรื่องขนาดของท่อน้ำ และปั้มน้ำขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งระบบและควบคุมระบบได้
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่นจำกัด เป็น startup เกี่ยวกับงานด้านพลังงานสะอาด ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง มีธรรมาภิบาล และมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนและองค์กร ให้มีความเจริญ และเติบโตไปพร้อมกัน
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
974 หมู่บ้าน ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์
0899445626
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชัยภูมิ
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ประสานงานโครงการ
บริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชัยภูมิ
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
Tag:
หางานปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, หางานชัยภูมิ, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานDesign Machine, หางานElectrical, หางานElectrical Power, หางานElectrical Power System, หางานElectronic Design, หางานEnvironmental Engineering, หางานHydropower, หางานMechanical Design, หางานUninterruptible Power Supply, หางานWaste Treatment, หางานWastewater Treatment, หางานWaterworks, หางานกฎหมายสิ่งแวดล้อม, หางานควบคุมการผลิตไฟฟ้า, หางานชลศาสตร์, หางานทดสอบระบบไฟฟ้า, หางานทรัพยากรน้ำ, หางานบำบัดน้ำเสีย, หางานผลิตไฟฟ้า, หางานพลังงานน้ำ, หางานระบบผลิตไฟฟ้า, หางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, หางานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, หางานออกแบบเครื่องกล, หางานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หางานเครื่องจักรโรงไฟฟ้า, หางานเครื่องสำรองไฟฟ้า, หางานเดินเครื่อง, หางานโรงไฟฟ้า, หางานบริษัท อี สเพซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด