กลับ

วิศวกรควบคุมระบบทำความเย็น

บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
03/10/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
03/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
เพชรบุรี
ปริญญาตรี
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำกับดูแลงานออกแบบ ระบบทำความเย็น,ระบบเครื่องจักรผลิตไอน้ำ และงานโครงการอื่น ๆ
2.ควบคุมงาน ติดตั้งระบบทำความเย็น,ระบบเครื่องจักรผลิตไอน้ำ และงานโครงการอื่น ๆ
3.ดำเนินการควบคุมระบบให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
4.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
5.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สรุปวิเคราะห์รายงานการผลิต ประจำเดือน, ประจำปี
7.วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอาคารงานระบบต้นกำลังที่เกิดขึ้น
8.ควบคุมสั่งการ ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถดำเนินการระบบต่าง ๆ ในความรับผิดชอบได้ราบรื่นและเป็นไปตามหลัก TPM.
9.ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน
10.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร, จัดทำการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต


คุณสมบัติ
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบทำความเย็น,ระบบเครื่องจักรผลิตไอน้ำ และงานโครงการอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องต้นกำลังความร้อน และต้นกำลังความเย็น
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • หากมีประสบการณ์ในการติดตั้งและความคุมเครื่องจักรผลิตไอน้ำโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
       บริษัทอาร์พีเอ็นเอส โพลที่ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
โดยมีบริษัทในเครือ 15 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเกษตร,กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์,กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรม,กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์,กลุ่มธุรกิจวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ,กลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นต้น
บริษัทของเราบริหารงานให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรูปแบบการทำงาน Work From Home ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเข้าประจำสำนักงาน บริษัทมีความต้องการบุคลากรจำนวนมากเนื่องจากมีแผนการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
หากคุณคิดว่าคุณอยากได้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิตอล บริษัทของเรามีความยินดีรับสมัครพนักงานเพื่อมาช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
ที่อยู่
137/2 หมู่7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์
085-519-6893
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสงคราม
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสงคราม
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่สัตวบาล
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสงคราม
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสงคราม
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อ
บริษัท อาร์พีเอ็นเอส กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสงคราม
18,000 - 25,000 บาท/เดือน