กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
18,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน ตำแหน่ง System Engineer / Network Engineer (วิศวกรคอมพิวเตอร์)

- ดูแลให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

- ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าไอที (เช่น การดูแลเซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์, การตรวจสอบอุปกรณ์ตามสถานที่ต่างๆ)

- ให้ความช่วยเหลือในด้านไอทีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เช่น การอัพเกรด / การปรับเปลี่ยน / การบำรุงรักษาและการโยกย้าย ตามที่กำหนด

* สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ *


ลักษณะงาน ตำแหน่ง Technical Specialist / Presales Engineer

- รับ requirement ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานทางด้าน IT ให้แก่ลูกค้ากับทีมขาย

- ติดต่อทาง Hardware/Software Vendor สอบถาม หาข้อมูล ในการทำ Solution ให้กับลูกค้า

- ออกแบบ Solution ทำรายการของอุปกรณ์ ทำเอกสารและนำเสนอ Solution ให้แก่ลูกค้าทั้งแบบองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานราชการ ในลักษณะงาน IT Solution Presales

- ทำงานร่วมกับทีมงานในการทำ IT Project ติดตั้งระบบ IT Infrastructure (Server, Storage, Network และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้กับลูกค้า ในลักษณะงาน IT implementation

- จัดทำไฟล์และเอกสารทางด้านเทคนิค ได้แก่ ไฟล์นำเสนอทางด้านเทคนิค เอกสาร POCs เอกสาร Statement of Work (SOW) และ TORคุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 25 - 45 ปี

- วุฒิปริญญาขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการแม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัยในงาน IT

หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ firewall fortigate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ยินดีรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่ ***


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (Ti) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยนายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
     บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (Ti) ดำเนินธุรกิจ  ประเภท SI (System Integrator) เป็นผู้ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งทางด้านการออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ บำรุงรักษา อบรม โดยให้ความสำคัญ และมีความชำนาญเป็นพิเศษ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทางบริษัทจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก 

     ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
ที่อยู่
158 Borommaratchachonnani road, Taling Chan, Bangkok 10170
ชื่อผู้ติดต่อ
Kanchana
โทรศัพท์
0-2434-9799 Fax 0-2434-9634
เว็ปไซต์
แบ่งปัน