กลับ

วิศวกรด้านงานประกันคุณภาพ / QA Engineer (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
01/02/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ


คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต, สาขาวิศวกรวิทยาศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office etc.)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน Drawing
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องมือวัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, เขียน, อ่าน) แนบผลคะแนน TOEIC (ถ้ามี)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 0 - 1 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการประกันคุณภาพ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ประสานงานและสนับสนุนงานด้านความต้องการของลูกค้า
 • เงินเดือน 17,000 – 18,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีมีประสบการณ์การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เรามีค่าตอบแทนและสวัสดิการมากมายที่จะตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานของบริษัทฯ อาทิเช่น 


 • เบี้ยขยันประจำเดือนๆ ละ ๗๐๐-๘๐๐-๙๐๐ บาท 
 • เบี้ยขยันประจำปีๆละ ๕,๐๐๐ บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
 • เงินรางวัลประเมินผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เฉลี่ยเดือนละ ๙๖๐ บาท (สูงสุด ๒,๒๐๐ บาท)
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าทำฟัน (พนักงานและครอบครัว) รวมปีละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร แต่งงาน และเสียชีวิต 
 • โบนัสประจำปี 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี/กิจกรรมสันทนาการ
 • รถบริการรับ-ส่ง(รถบัสปรับอากาศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน 
 • โรงอาหาร /ข้าวสวยฟรี 

สวัสดิการ
- โรงอาหาร /ข้าวสวยฟรี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี/กิจกรรมสันทนาการ
- บริการห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตฟรี ฯลฯ
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รถบริการรับ-ส่ง(รถบัสปรับอากาศ)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร แต่งงาน และเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าทำฟัน (พนักงานและครอบครัว) รวมปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารเดือนละ ๘๐๐ บาท
- เงินรางวัลประเมินผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เฉลี่ยเดือนละ ๙๖๐ บาท (สูงสุด ๒,๒๐๐ บาท)
- เบี้ยขยันประจำปีๆละ ๕,๐๐๐ บาท
- เบี้ยขยันประจำเดือนๆ ละ ๗๐๐-๘๐๐-๙๐๐ บาท
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
งานไม่หนัก เงินดี
บ้านหลังที่2
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/06/2022
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทฯในเครือฮิตาชิ เมทัลส์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และผลิตภัณฑ์จากเหล็กหล่อมายาวนานกว่า ๒๐ ปี เรามีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และเพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีความหลากหลายทางธุรกิจ อาทิ เช่น การจัดซื้อ/ขายระหว่างประเทศ การผลิตที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นต้น
เรามีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานและพร้อม ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ที่อยู่
1/60 Moo5, Rojana Industrial Park, T,Khanharm, A.Uthai, Pranakornsri Ayutthaya 13210
โทรศัพท์
035-958-805 Fax 0-3533-0395,0-3533-0595
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
วิศวกรด้านงานออโตเมชั่น / Autometion Engineer (1 ตำแหน่ง)
บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้