กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา

2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า (Supplier)ในการวิเคราะห์พิจารณา ตัดสิน ปัญหา และตัดสินใจในการแก้ปัญหา (ภายใต้อำนาจที่มีอยู่)

4.จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อรองรับให้หน่วยงานผลิตใช้

5. จัดทำ และปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนนำเข้า

6. ควบคุมรับประกันคุณภาพและตรวจสอบชิ้นส่วน New Model

7. ทำความเข้าใจในเอกสารเอกสาร ECN , Exceptional Fabrication Instruction , Ass'y Work

      Drawing Change, Process Change, Approval Trial Verification และ อธิบายให้ กับพนักงานทราบ

8. แสดงความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้างานตำแหน่งที่สูงกว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนงานต่าง ๆ

9. แนะนำเทคนิคและวิธีการตรวจสอบการควบคุมรับประกันคุณภาพให้กับ Supplier

10. ฝึกอบรมและสอนงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี Engineer สาขา Industrial Engineer, Mecahnical Engineer
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน QC7 Tools
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดด้านทางเครื่องกล และ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ Excel, Power point, Word
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอักกฤษ ที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
 • พิจารณาตัดสินในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับ Supplier ได้ (ภายใต้อำนาจที่มีอยู่)
 • สามารถวิเคราะห์งาน จัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้ดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี   (ภายใน,ภายนอก)
 • สามารถสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
- ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
- ค่ากะ
- ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
- ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
- ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
- ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
- ค่าพวงหรีด
- ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
- รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด
- รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
- เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
- เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
- เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
- โรงยิม

logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

แคนนอน เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นธุรกิจขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2480 ได้เติบโตเข้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศที่ทำธุรกิจในระดับโลก "San-Ji" Spirit ซึ่งเป็นหลักสากลของแคนนอนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท หลักสากลนี้เป็น"ปรัชญาสำคัญ" ที่ให้การสนับสนุนส่งผลให้บริษัทเติบโตและเจริญรุ่งเรือง "San-ji" Spirit เป็นทัศนคติพื้นฐาน 3 ประการที่แคนนอนคาดหวังให้สมาชิกทุกคนของแคนนอน ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน อันได้แก่ Ji-hatsu (การริเริ่มด้วยตนเอง) Ji-chi (การปกครองตนเอง) Ji-kaku (การตระหนักด้วยตนเอง) ด้วยห...
JTG_Logo_allnews.png
วีดีโอแนะนำบริษัท

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
กฎหมาย
<1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
กฎหมาย
<1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/10/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
02/10/2019
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

แคนนอน เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มียอดขายทั่วโลกรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมีสาขาทั่วโลกกว่า 294  สาขา  บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน กันยายน 2554 เป็นโรงงานที่มีความทันสมัย สะอาด มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี   และมีสิทธิสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
304 Industrial Park 550 moo 7, Thatoom, Srimahapho, Prachinburi 25140
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
084-555-9221, 081-853-3113, Office 037-284-600 Ext.8106, 8103, 5203, 5102 Fax 037-481-435
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
Recruiting
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปราจีนบุรี
10,000 - 12,000 บาท/เดือน
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
Programmer
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
จันทบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปราจีนบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
Mechanical Engineer
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปราจีนบุรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
Automation Engineer
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
ปราจีนบุรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน