กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
30/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
30/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคา และประเมินความเสี่ยงของสัญญาในชั้นประมูลงาน

- บริหารและจัดการสัญญาโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการจัดการที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 - ร่าง และตรวจสอบหนังสือโต้ตอบของโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

- ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ


คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทฯรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic 700 คะแนนขึ้นไป)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
14/06/2021
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
The Company offers the services of design, procurement and installation of complete systems for government and private sectors through being main contractor or sub-contractor. The works are generated from direct bidding, business negotiation and in the form of joint venture company. The main 5 systems in the services

(1) General Civil Construction
(2) Electrical System
(3) Air Conditioning System
(4) Sanitary & Plumbing and Fire Protection System
(5) Telecommunication System

NOTE: Please find the current opportunities as the list below;

Benefit:

• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
• เงินช่วยเหลือต่างๆ
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• วันหยุดประจำปี
• ค่าล่วงเวลา OT
• โบนัส
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสี ฯลฯ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
โทรศัพท์
0-2332-0345 ext.1133, 1201 Fax 0-2333-0340
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
80,000 - 130,000 บาท/เดือน