กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
02/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สินค้าใหม่ Ozone Generator เป็น เทรนด์ใหม่ของโลก

ที่เน้นการบำบัดน้ำ และอากาศ ด้วยเทคโนโลยี สะอาด ปลอดสารพิษ

บำบัดน้ำใช้แล้วให้สะอาด นำกลับมาใช้ใหม่ REUSE WATER

กำลังเป็นแนวโน้มใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่ ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม

- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ

- สามารถปิดการขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าให้ผู้จัดการฝ่าย/ ผู้บริหารได้รับทราบ

- ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทบางส่วน และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

- รับข้อมูลปัญหาจากลูกค้า เพื่อนำกลับมาให้ Technical Support ออกแบบระบบฯ

- ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ

- วุฒิป.ตรี วิศวกรรมสาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,อาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กระตือรือร้น พร้อมที่จะสร้างอนาคตตนเอง ไปกับบริษัทฯ

- ประสบการณ์ งานขาย อุตสาหกรรม โครงการ

- มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์ " มุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม "

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิก นำโอโซนมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
เรามีการทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นของตนเอง
เราจึงสามารถออกแบบ และเป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซนของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภายใต้แบรนด์ " SYNERGY "




บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่
72 ซอยรังสิต-นครนายก 32 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
0-2157-0595
เว็ปไซต์
แบ่งปัน