กลับ

วิศวกรฝ่ายผลิต/วิศวกรอาวุโส

คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำกัด
01/12/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
01/12/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ลพบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ (Consistency) ความสมดุลในไลน์การผลิต (Line balancing)
2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฏิบัติติอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
5. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
6. ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และง่ายต่อการผลิต
7.หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ / Other Responsibilities:

คุณสมบัติ
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางอุตสาหกรรม / การออกแบบกระบวนการผลิต / การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ความสามารถด้าน CAD หากสามารถใช้ Solid works / Auto CAD ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีความรู้สามารถใช้ PLC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณในระดับดี
ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมในระดับดี
สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
มีทัศนคติ ในทางที่สามารถลงมือทำได้ดี
มีทัศนคติความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์
  5S, Why-Why, 8D, QC-7tools,ECRS/Line balancing

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำกัด
คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ท่อเหล็กเหนียวทุกชนิด, ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับกิจการประปา เช่น  ท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ ท่อภายในบริเวณ และอุปกรณ์ประกอบท่อ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 427-2562 และ ISO 9001-2008 ด้วยมาตรฐานของสินค้า ,ระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว และราคาโรงงาน ทำให้เราได้รับความไว้วางจากลูกค้าที่หลากหลาย เช่น วิศวกรโครงการ, ผู้รับเหมาโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น และด้วยความตั้งใจ มุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในปัจจุบันเรายังเป็นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อไฟเบอร์กลาส (FRP or GRP) 1 ใน 3ผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 1483-2549 ในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตท่อชนิดต่างๆมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับทุกโครงการ และให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเราจะรักษาคุณภาพและมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      บริษัท ชวรักษ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเหนียว ท่อไฟเบอร์กลาส ท่อส่งน้ำชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบท่อ สำหรับงานส่งน้ำเพื่อการประปาและชลประทาน ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 427-2562) (มอก.1483-2549) และมาตรฐาน ISO 9001-2008 และได้รับการรับรองจากการประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ
หมวดหมู่
      - ท่อเหล็กเหนียว (Steel Pipe)
    - ท่อไฟเบอร์กลาส (FRP or GRP)
    - หน้าจานเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบท่อ (Flange & Fitting)
    - ปั๊มน้ำวาล์วอุตสาหกรรม (Industrial Water Pump & Valve) 

ที่อยู่
63/1 หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ
ภควรรณ พรมจัน
โทรศัพท์
0931724039
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
คิว เฟลนจ์ แอนด์ โค จำกัด
ลพบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์