กลับ

วิศวกรระบบ ระบบพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน (IT)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
ด่วนมาก!
การคมนาคมขนส่ง
05/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
05/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
• รับผิดชอบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ประชุมสรุป และจัดทำเอกสาร SRS (Software Requirement Specification)
• จัดเตรียมคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม
• อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
• วิเคราะห์และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานคุณสมบัติ
• อายุ 23-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรม Python หรือ JAVA
• มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนา ทดสอบ โปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office : Word, Excel, PowerPoint ได้
• มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
• มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50%
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/12/2021
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
ที่อยู่
189, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok, 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2354-2000 Ext. 183103
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
วิศวกรซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน, สายสีม่วง)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
เจ้าหน้าที่ แผนกความผูกพันพนักงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
วิศวกร วิเคราะห์สมรรถนะงานซ่อมบำรุง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางาน.net, หางาน.net Developer, หางาน.net Framework, หางานAsp.net, หางานC, หางานC#, หางานC#.net, หางานC+, หางานC++, หางานComputer Programming, หางานCrystal Report, หางานDatabase, หางานDeveloper, หางานErp Axapta, หางานErp Developer, หางานErp Program, หางานFirewall, หางานGit, หางานHtml5, หางานInformation Technology, หางานIt Application, หางานIt Server, หางานIt Service, หางานIt Services, หางานIt Solutions, หางานIt Support, หางานJava, หางานJava Script, หางานJavascript, หางานLinux/unix, หางานMs Sql, หางานMy Sql, หางานMysql, หางานNetwork, หางานNetwork Administration, หางานNetwork Administrator, หางานNetwork Operator, หางานNetwork Security, หางานNetwork Subsystem, หางานOracle, หางานPhp, หางานProgram R, หางานPrograming, หางานProgramming, หางานPython, หางานR, หางานSap, หางานServer, หางานSever, หางานSoftware Implement, หางานSql, หางานSql Server, หางานSystem Administration, หางานSystem Support, หางานTechnical, หางานUi, หางานUnix, หางานUx, หางานUx / Ui, หางานUx/ui, หางานUx/ui Design, หางานVb.net, หางานVb.net., หางานVisual Basic, หางานVmware, หางานWindows, หางานWireless, หางานWlan, หางานซอฟท์แวร์, หางานเขียนโปรแกรม, หางานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)