ตำแหน่ง วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก-บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ