กลับ

วิศวกรสนาม - โครงการบ้านจัดสรร (ภูเก็ต)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
01/02/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ภูเก็ตและภาคใต้
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
• ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
• จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ AutoCAD ได้
  • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ณ โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร ณ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สวัสดิการ
- Fitness (Head Office)
- กระเช้าเยี่ยมไข้ (พนักงาน และบุคคลในครอบครัว)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่า Site (กรณีปฏิบัติงานที่โครงการ)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันลาพักร้อน/ลากิจ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศบริษัท ฯ
- สัมมนาประจำปี
- สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ
- สิทธิพักโรงเเรม/รีสอร์ท ของบริษัทในเครือ(สระบุรี,ภูเก็ต,เชียงใหม่,พัทยา)
- สิทธิเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
22/11/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/11/2021
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ด้วยนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องทุกปี  บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าใน สายอาชีพ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่พนักงาน (Physical Well-being) เช่น การตรวจร่างกายประจำปี, การสร้างห้องพยาบาลและสถานที่ออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬา ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดี (Mental Well-being) รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1011 Supalai Grand Tower, Rama III, Chong Nonsi, Yannava, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2725-8888 Fax 0-2683-2030
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
Supalai Public Company Limited
Primary Industries :
Real Estate
Number of Employee :
1400
Registration :
1,955,666,261
งาน หางาน สมัครงาน Supalai Public Company Limited

On June 26,1989, a group of real estate developer specialists including architects, engineers and academics, founded Supalai Corporation Limited. The company has a mission to develop both residential and commercial properties and has registered capital of Baht 100 million. The company initially developed single-detached house and townhouse projects, and later moved into condominium, office building and resort property development.

The company has following key objectives:


Develop all kind of real estate projects, including housing, modern high-rise office building or condominium, shopping center projects, etc.
Conduct real estates business, including trade, rent and/or lease real estate property.
Being social responsible, promote welfare of the society, both directly and indirectly.
Definition of "Supalai"
Supalai Public Company Limited

       "Supalai"       means lucky and fortunate residence
       "Supa"           means lucky, fortunate and fortunate
       "Alai"             means residenceThe SET stock ticker is "SPALI"

Management philosophies
For high standard of living for "Supalai residents," Supalai is determined to develop high quality residence, to continuously improve products, to promote safe and warm society, and to provide high quality service professionally to create highest customer satisfaction. Supalai focus in following management priciples:


       S ( SUPERIORITY ) :
       Promote highest quality product, service and management.
       P ( PROFITABILITY ) :
       Ensure profitability for all stakeholders including customers,
       shareholders, employees, contractors, suppliers and society.
       L ( LONGEVITY ) :
       Operate business on sustainable basis on solid foundation.

In 1992,during the third year of operation, the shareholders resolved to convert the company into public company status, increase capital to Baht 1,000 million, and change the name to Supalai Public Company Limited.

On 17 November 1993, the company listed its shares in the Stock Exchange of Thailand. Shares of Supalai Public Company Limited was initially traded under a ticker "SUPALI" (later changed into "SPALI"). Then the Company's shares were officially traded in the Stock Exchange of Thailand.

Until now, the company position itself as the residential developer specialist with over 19 years of real estate development experience for single-detached house, townhouse, condominium, office building, resort and hotel projects

 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532
กลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ร่วมกันก่อตั้ง “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (SUPALAI CORPORATION LIMITED)” โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้คือ


พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสำนักงาน และศูนย์การ ค้าครบวงจร ฯลฯ
ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเช่า และ/หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ยึดถือในการสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ความหมายของ “ศุภาลัย”
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) / SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED

       “ศุภาลัย”    แปลว่า สถานที่อยู่อันเป็นมงคล เป็นคำสนธิ มาจาก
       “ศุภ”          แปลว่า ความดีงาม ความเจริญ ความเป็นมงคล
       “อาลัย”      แปลว่า ที่อยู่ ที่พักอาศัย ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ “SPALI”

ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” ศุภาลัยจึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

       S ( SUPERIORITY ) :
       เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
       P ( PROFITABILITY ) :
       เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
       ผู้รับเหมา / ร้านค้า และสังคม
       L ( LONGEVITY ) :
       ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง


ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ตัวอักษรย่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SUPALI” (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น “SPALI”) ได้เข้าทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จนถึง ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า 19 ปี

พันธกิจของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Quality Policy
“Supalai Public Company Limited will continuously improve quality in planning, designing, construction, sales and managing community process according to the relevant laws, professional standard and written contracts made with customers.

Objective
The Company operate under international standard ISO 9001:2000, which shows that the Company ensure highest quality standard in every process before delivering products and services to clients. The standard also covers customer service aspect.
The Company focuses on preventive management by having customer's satisfaction as a key performance metric. This approach will directly benefit home buyers and give them alternatives to buy house from housing developer that comply to international standard.
Supalai is concerned about energy and depleting natural resources. So the Company design houses that conserve energy and maximize resident's utilities. During 2005, Supalai receive 2 Outstanding Energy Conservation Home Design awards for "Supakaran" and "Supiwat" designs. In 2007, the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, award Energy Conservative Home Award to Supalai. The department awarded "Good" award for "Supapat (New)" design and "Consolation" award for "Supatharin" design.

Target And Policy

Produce and provide high quality products and services to create benefits, both directly and indirectly, that could respond to the needs of every stakeholder including customers, shareholders, employees, contractors, suppliers, and social.
Continued business operation through flexible and creative management approach.
Improve environment of the area surrounding projects and support socially-responsible programs of the institutes and foundations.
supalai Public Company Limited is the first and only company in Thailand that is ISO9001:2000 certified in all process from planning, designing, construction, sales to after-sales service for both housing and condominium projects. The company receives following certification from Engineering Institute of Thailand under Royal Patronage and AFAQ – EAQA:

- 1 March 2003
   The company receives quality service system certification for
   “Housing Projects.”

- 15 August 2007
   The company receives quality service system certification for
   “Condominium Projects.”

 
 
นโยบายคุณภาพ
“บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
การที่บริษัทฯกำหนดให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯได้ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยและยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้าน ที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO นอกเหนือจากคำโฆษณาต่างๆ ที่พบกันทั่วไป อีกทั้งศุภาลัยยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป จึงได้พัฒนาแบบ และสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย โดยปี 2548 ศุภาลัยได้รับรางวัลดีเด่นบ้านอนุรักษ์พลังงาน 2 แบบ คือ “แบบศุภกรัณย์” และ “แบบศุภิวัฒน์” ต่อมาในปี 2550 ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน” คือ รางวัล “ดี” “แบบศุภพัฒน์ (ใหม่)” และรางวัล “ชมเชย” “แบบศุภธารินทร์” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เป้าหมายและนโยบายธุรกิจ


ผลิตสินค้าและบริการที่ดีเพียบพร้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา ร้านค้า และสังคม
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบริหารงาน ที่มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคมของพื้นที่ ที่บริษัทไปพัฒนาโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน หรือมูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ AFAQ – EAQA ดังนี้


- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546
   บริษัทฯได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ของ “โครงการบ้านจัดสรร”

- เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550
   บริษัทฯได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพไปยัง
   “โครงการอาคารชุด” 

 

 

นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
นโยบายและกลยุทธ์ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ยังคงนโยบายให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจากเล็งเห็น ว่า“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้ การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization)  ในปี 2551 บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลพนักงานทุกระดับ โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจ พร้อม ทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การมีห้องสมุดที่ให้พนักงาน สามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้ รวมถึงมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีที่มีความสอดคล้องกับ นโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านเทคนิคหรือทักษะทางวิชาชีพ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น

  • ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น การพัฒนาคุณภาพของแบบและการบริหารงานก่อสร้าง การเตรียมงานก่อสร้างอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ การอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น
  • ด้านการบริหารจัดการ เช่น  แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ การบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน  ระบบบริหารผลการดำเนินงาน  ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2000)เป็นต้น
  • ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ให้กับพนักงานทุกระดับทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) เป็นต้น

ตลอดจนดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวัสดิการที่เหมาะสม  เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เป็นต้น อีกทั้งยังให้การสนับสนุนให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจต่อการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีที่จะได้รับการสนับสนุน ดูแล และพัฒนาเพื่อเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ  ต่อไป รวมถึงมีรางวัลแห่งการบริการ (Service Award) สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลข้อเสนอแนะ(Suggestion Award) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนวัตกรรม  มีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กรและยกระดับการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงาน อีกทั้ง ได้นำระบบ E-HR มาใช้ในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์สำคัญในการผลักดันให้เป้าหมายของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือภารกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจต่อไป

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ยานนาวา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - อ.เมืองลำปาง)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Executive Secretary
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - อ.เมืองเชียงใหม่)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - นาดี อ.เมืองอุดรธานี)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์