กลับ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ขาย / วิศวกรออกแบบและผลิต / ช่างติดตั้ง

บริษัท ทูเนียร์ จำกัด
10/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
10/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

( International purchase officer (IoT products & solutions))

Procurement

 • Global sourcing information of requisition/purchased items in the localize and domestic (Related with Industrial, Automotive, Electronic parts).
 • Manage supplier's performance to achieve the required quality and on-time delivery.
 • Coordinate about negotiating with suppliers and handle assessment, Request for quotation from supplier and evaluation supplier performance.
 • Implement and manage cost savings ideas and develop and maintain professional relationships with all supplier and prepare the purchasing report to supervisor.
 • Make confident and minimize risk for entering contract agreement including preparation of the draft contract, general term and purchasing agreement with suppliers.
 • Monitor all purchase requisition to determine correctness and request for proposals and quotations, negotiations price for maximum benefit.
 • Analyst price comparison, reasonable price adjustment, vendor selection & risk.
 • Negotiate conflicting issues across business segments, areas, functions and external counterparts.
 • Entry procurement records such as those relating to items or services purchased, cost, delivery, product quality or performance.
 • Management all supplier contracts, agreement and assist to administer best pricing strategies for all purchase and control supplier evaluation and recruiting qualified vendors.

Logistic

 • Coordinate with oversea for shipment arrangement for both import and export.
 • Process transportation to be proper in term of cost and in-time delivery.
 • Coordinate with oversea for shipment arrangement for both import and export.
 • Verifying shipping documents. HS code and import & export permitted document.
 • Coordinate with shipping for customs clearance process and warehouse for loading export cargo and unloading import cargo.
 • Follow up import & export shipment.
 • Prepare product cost-sheet and control the suppliers to process billing on-time.
 • Process claim with insurance company and other parties.

BOI

 • Coordinating and Processing to all application and document of BOI and Customs under shipping control and f forwarders.
 • Collaborating with the consultant to maximize the privilege to fit-in the company business.
 • Receiving report scraps and return to export, landfill, Sales Domestic with adjusting maximum stock.


( Sales engineer / executive (IoT products & solutions))

 • Gather and deliver customer requirements for company standard solutions at customer location.
 • Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking and social media.
 • Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns.
 • Prepare and deliver appropriate presentations on products and solutions.
 • Participate on behalf of the company in exhibitions or conferences.
 • Negotiate/close deals and handle complaints or objections.
 • Engage daily with a variety of customers across industries to discover and understand their challenges.
 • Evaluates competitive information, offerings and customer perspectives.
 • Create and maintain relationships with customers and partners.
 • Pre and post-sales customer management.
 • Supports a sales strategy to increase market share.
 • Other assigned tasks from top management team.


Mechatronic engineer (Solidworks))

 • Designing, developing, and enhancing electro-mechanical systems and mechatronic devices.
 • Creating automated systems and the software to control them.
 • Direct and co-ordinate the activities of outsourced production.
 • Schedules and coordinate manufacturing activities to ensure production and quality of products meets  specifications.
 • Collaborate with product design, product testing and purchasing activities including new material sourcing,  coordinating and negotiating with oversea and local vendors.
 • Prepare samples to customers and support marketing activities.
 • Handle engineering document to support customer and ISO internal process i.e. customer-site diagram and layout,  engineering drawing in both of electrical and mechanical part, engineering flow.
 • Conduct gap analysis to generate manufacturing cost savings opportunities in order to reduce cost and improve  production performance.
 • Elimination of production faults, establishing ways of preventing technical faults and putting these into action.  Review  quality data, investigation root causes and ensure corrective actions are taken.
 • Create validation report until submit complete report to request Management approval.
 • Improve product yield for mass production.
 • Investigate, recommend and implement process changes that improve productivity and reduce manufacturing cost  with Engineering Change Notice.
 • Provide troubleshooting, analytical and technical expertise in manufacturing issues, process start-up and process  implementation of new or modified product.


( ช่างติดตั้งระบบ IoT & network / ช่างดูแลบริการหลังการขาย )

 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการติดตั้งได้ตามแผนและมีคุณภาพ
 • ประกอบและติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และ IoT ใน site งาน
 • ติดตั้งระบบ automation ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ Sensor, RFID
 • ติดตั้งระบบ network
 • ซ่อมบำรุงระบบหลังการติดตั้ง
 • สื่อสาร ประสานงานกับผู้ดูแลโครงการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สอนวิธีการใช้งานลูกค้าหลังติดตั้ง
 • ออกปฏิบัติงานตาม site งานที่หัวหน้างานมอบหมาย


คุณสมบัติ

( International purchase officer (IoT products & solutions))

 • Female not over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Possess strong data and analytical skills
 • Proactive and thorough personality
 • Proficiency in MS Office
 • Good skill in communication, strong negotiation and report preparation
 • Good in English language skill and can work well under pressure job
 • Chinese (Mandarin) speaking capacity is preferable.


( Sales engineer / executive (IoT products & solutions))

 • Bachelor's degree in engineering or computer science or equivalent experience from which comparable knowledge and job skills can be obtained.
 • At least 2-years experience in this field.
 • Passionate and proud to be part of technology and product design company own by Thai people who work as global culture and system.
 • Interest in Internet-of-things and technology in general.
 • Based in Bangkok with some customer visit in Thailand is required.
 • Excellent presentation, good communication & negotiation skills.
 • Ability to work independently and as a team.
 • Friendly and enthusiastic personality.
 • Fluent in English. Other languages are an asset and will be put on good use.
 • Able to work in an Agile/Scrum development process.


( Mechatronic engineer (Solidworks))

 • Bachelor’s Degree or higher in Mechanical, Mechatronics Engineering or other related field.
 • At least 1 year of working experience in automation machine design or development.
 • Strong low-level software skills and the ability to do initial board bring up.
 • Embedded Linux experience would be especially highly regarded.
 • Solid Work, AutoCAD 3D and 2D drawing is a plus.
 • Good team player in both of leader and follower situation.
 • Self-motivated individual with a can-do attitude.
 • Every inch the design details to provide the innovation and good user experience.


( ช่างติดตั้งระบบ IoT & network / ช่างดูแลบริการหลังการขาย )

 • อายุระหว่าง 20 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้าน IoT หรือการติดตั้งระบบ automation
 • มีประสบการณ์ด้าน network
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ขยันและทำงานเป็นทีม
 • สุภาพ เรียบร้อย ไม่มีประวัติเสีย


สวัสดิการ
- Five-day work week
- Transportation allowance
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าสันทนาการ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ทูเนียร์ จำกัด
บริษัท ทูเนียร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Our company designs and delivers both standard and customized solution with smart devices. We cover to provide fit-in hardwares and user interface by experienced team staff.

Our projects are to support system integration to enhance security level and comfortable utility i.e. High level condominium, Public/Private parking area, Co-working space
www.keyceive.com
บริษัท ทูเนียร์ จำกัด
ที่อยู่
88/188 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณบุณยรัตน์ งามขำ
โทรศัพท์
0-2121-4645
เว็ปไซต์
แบ่งปัน