กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
● ผลักดันงานตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
● ดูแลรับผิดชอบการวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
● กำกับดูแล Site Staff, ผู้รับเหมาย่อย
● ดำเนินการสรุปภาพรวม, ขั้นตอน, วิธีการ ของงานก่อสร้าง
● บริหารควบคุมการจัดการความปลอดภัยในโครงการ
● ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งบฯ
● จัดทำแผนงานรายเดือน, จัดทำข้อมูลภาคสนาม รายงานประจำเดือนและร่างแผนงานประจำเดือนถัดไป
● ตรวจสอบและแนะนำ สั่งแก้ไขงานภาคสนาม
● ตรวจสอบพร้อมรับรองการส่งงานให้ผู้รับเหมาย่อย
● งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
● เพศชาย/หญิง
● อายุ 31 ปีขึ้นไป
● วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
● มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ระดับ ภาคี ขึ้นไป
● มีประสบการณ์ควบคุมหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
● สามารถใช้โปรแกรม Ms. Project, Auto Cad ได้
● เคยผ่านงานอาคารสูง, อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ, ประกันทันตกรรม)
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันลาพักร้อนและวันลากิจต่างๆ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสและปรับประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.6
3.4
2.5
3.6
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.5
3.5
4.2
งานมีความท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
19/04/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
19/04/2020
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2880-0700 Ext.7715,7701,0-2435-1054,0-2879-0850,0-2880-0481 Fax 0-2051-0636
เว็ปไซต์
แบ่งปัน