กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนงาน/ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดทำรายงาน/สรุปผล ของระบบทางพิเศษ ทั้งในส่วนของการตรวจสอบทั่วไป ตรวจสอบประจำ ตรวจสอบฉุกเฉิน

- วิเคราะห์หาสาเหตุ/เลือกหรือเสนอวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม สำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงการซ่อมแซมฉุกเฉิน

-ประเมินราคาความเสียหาย


คุณสมบัติ
  • อายุ 25- 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา /โครงสร้าง หรือสาขาที่กี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างถนน/อาคาร/งานโยธา
  • สามารถอ่านและเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (วิศวกรรมโยธา)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่ารับขวัญบุตรแรกเกิด
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ส่วนรถบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT 50%
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 19 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.8
3.7
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.7
4.5
5.0
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
25/05/2022
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
238/7 ถนน อโศก-ดินแดง แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2641-4611ต่อ 1140 Fax 0-2248-7560
เว็ปไซต์
แบ่งปัน