กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากการประมาณราคา
 • ถอดปริมาณวัสดุจากแบบที่ได้รับ วิเคราะห์
 • เปรียบเทียบ และรวบรวมข้อมูลการประมาณราคาก่อสร้างในโครงการที่ผ่านมา 
 • ตรวจสอบการประมาณราคาการก่อสร้างของผู้รับเหมา 
 • ให้ความเห็น และให้ข้อมูลทางด้านเทคนิควิศวกรรมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ความรู้ด้านแบบก่อสร้าง สามารถอ่านแบบได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ในการเขียนแบบได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทุนบุตร
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- ลาพักร้อนปรับเพิ่มตามอายุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาที่พักอาศัยในเมือง ที่บูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในการพัฒนาโครงการคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่าง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิด “บ้านที่น่าอยู่” เหมาะกับผู้พักอาศัยทุกเพศ ทุกวัยภายใต้การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง “LPN Design” ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/109, 36th floor, Lumpini Tower, Rama 4 Road, Tungmahamek subdistrict, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณธัญวรรณ / คุณอิงอร
โทรศัพท์
0-2285-5011-6
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาดประจำไซต์รังสิต
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Head office Architect
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Pr Officer
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้