ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า-บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ