กลับ

วิศวกร (บ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ ต.กาหลง)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
การผลิต
03/10/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
03/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  ดำเนินการ, ติดตาม, สรุปงานซ่อมและงาน PM ให้เป็นไปตามแผน
 • วิเคราะห์, ดำเนินการ, ติดตาม, สรุปงานระบบแมคคาทรอนิกส์ และงาน Improvement ให้เป็นไปตามแผน
 • ดำเนินการ, ติดตาม, สรุประบบบันทึกข้อมูล, ประวัติตามมาตรฐานขององค์กรทุกระบบ
 • สรุปรายงานความคืบหน้าและประสานงาน กรณีพบปัญหาที่กระทบต่อแผนงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร , PM เครื่องจักร
 • ตรวจรับเครื่องจักร/ทำรายงานความเคลื่อนไหว Update บัญชีเครื่องจักร
 • จัดทำแผนการสอบเทียบพร้อมสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • งานด้าน Stock เครื่องจักรทำการซ่อมเครื่องจักรที่จะต้องทำ Spare part และแบบต่างๆไว้เพื่อที่จะสำรองกรณีเครื่องจักรมีปัญหา
 • ตรวจเช็คและประสานงานวางแผนหยุดไลน์ผลิตเพื่อซ่อมเครื่องจักร
 • ส่งเสริมแนะนำกิจกรรมมาพัฒนาแผนกตามนโยบายบริษัท รวมถึงระบบเอกสารต่างๆตามระเบียบการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานและจัดทำเอกสารระบบ ISO ของหน่วยงาน

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
 • มีทักษะการเขียนแบบไฟฟ้า มีความรู้ด้าน PLC Scada และ Automation
 • มีความรู้ด้าน Mechatronics / Mechanic , Information Technology , 7 QC Tools , CMMS
 • มีความรู้และประสบการณ์ Kaizen / QCC / TPM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ดีทุกอย่าง
สนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมงานบริษัทนี้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
01/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/06/2020
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Union Group PCL is the world’s seafood leaderbringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products tocustomers across the world for almost 40 years.

Today, Thai Union is regarded as the world’s largestproducer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated topioneering sustainable, innovative seafood products.

The company’s global brand portfolioincludesThai-leading brands Sealect, Fisho and Bellotta andmarket-leading international brandssuch as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, KingOscar, and Rügen Fisch

As a company committed to innovation and globallyresponsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United NationsGlobal Compact, and a founding member of the International SeafoodSustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognisedby its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) EmergingMarkets in 2014. In 2015 Thai Union was listed in the index for thesecond year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven byimproved performances across its environmental, economic and social criteria.
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณโจ้
โทรศัพท์
081-779-2991 Fax 034-816-886
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Senior Manager - Learning & Development (Based in Samut Sakhon)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (บมจ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ ต.กาหลง จ.สมุทรสาคร))
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Organization Development Section Manager
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
R&D Section Manager/Deputy Department Manager (Frozen Food)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้