กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI ที่กำหนดแก่พนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งแผนก
 • กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในกระบวนการคลังสินค้าต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ (WI)
 • บริหารจัดการอัตรากำลังพลและงานให้มีคุณภาพ 
 • บริหารจัดการ ดูแล สต็อคในคลังสินค้าให้ถูกต้อง และตรวจสอบได้อยู่เสมอ
 • บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการคุณภาพสินค้า และพื้นที่คลังสินค้าต้องเป็นไปตามมาตรานที่กำหนด 
 • บริหารจัดการการปฏิบัติงานอยู่ในมาตรฐานด้านความปลอดภัย และป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแผนกทั้งหมดให้สอดคล้องกับนโยบาย
 • บริหารกำหนดและวางแผนพัฒนาแผนกทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 • บริหารจัดการงบประมาณของแผนก

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือโลจิสติกส์  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Logistic & Supply Chain
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการควบคุมกิจกรรมของคลังสินค้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารและพัฒนาทีม 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีทักษะการสื่อสาร 
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
ฟังเสียงจากบริษัท

กลับมาอยู่กับครอบครัว และพัฒนาบ้านเกิดของเรา

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
 • 1(current)
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  และฟลาวมันสำปะหลัง ตรา Tasuko และ Savvy ผลิตจากหัวมันสำปะหลังออร์แกนิค 100% ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ฟลาวมันสำปะหลังปราศจากกลูเตน (Gluten Free) สามารถใช้ประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์เบเกอรีได้หลายชนิดเช่นเดียวกับแป้งสาลี และยังมีคุณสมบัติทีพิเศษเฉพาะตัวคือ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส มีความใกล้เคียงกับแป้งสาลี จึงเหมาะกับผู้บริโภคทั่วไปทั้งที่แพ้และไม่แพ้กลูเตน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล


ติดต่อสอบถาม 
คุณนิภาวรรณ อำพันธ์
เจ้าหน้าที่พทรัพยากรบุคคล
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 
โทรศัพท์ : 081-9557770
Email : recruitment@ubonbioethanol.com
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่
345 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน