กลับ
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวมงบประมาณประจำปี แนะนำ ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดทำงบประมาณได้ถูกต้องตามรูปแบบที่  กำหนด

2. สร้างและพัฒนารูปแบบเอกสารในการทำงบประมาณให้ง่ายต่อการใช้งานกับทุกหน่วยงาน

3. ตรวจสอบ ควบคุม นำเสนอ เพิ่ม ลด โอนย้าย ให้มีความเหมาะสม และอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนด

4. รวบรวม ติดตามข้อมูลสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณการกับทุกหน่วยงานแบบรายเดือน รายปี ให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด
5. นำเสนอรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประจำเดือน เปรียบเทียบงบประมาณปีก่อนให้แก่ผู้บังคับบัญชา
6. จัดทำแผน Forcash สรุปความแตกต่าง จากการทำแผนงบกำไรขาดทุนประจำปี 
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฎิบัติงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี


คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
3. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
4. มีทักษะในการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปได้ดีและใช้สูตร Excel ในการทำงานได้หลากหลาย
6. หากสามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.5
3.9
2.7
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
5.0
1.5
4.5
มีความท้าทาย ประสปการณ์สูง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
21/04/2022
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Ubon Bio Ethanol Public Company Limited (the “ Company ” or “ UBE ”) is Thailand’s leading manufacturer and distributor of processed cassava products. Its core products include ethanol, tapioca Starch, and cassava flour which are available in both conventional (native) and organic forms. The Company is recognized as the largest well-integrated tapioca player in the northeast region of Thailand, as it uses more than 1,200,000 tons of cassava roots as raw materials for ethanol and tapioca Starch/flour production annually.
The Company focuses on maximizing the value of by-products from ethanol and starch production process, which include wastewater and cassava pulp, by utilizing the residues as primary feedstock for biogas production. Such biogas will be used as substitute energy in ethanol and starch plants and partly used to produce electricity for its own factories to save electricity cost. The excess amounts of electricity will then be sold to Provincial Electricity Authority (PEA) to create additional source of income.
To support our continually growing business, we are looking for additional employees to be a part of our team.
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
095-206-9531
เว็ปไซต์
แบ่งปัน