กลับ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
24/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 20 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบและดูแลด้านปิดงบบัญชี
 • รับผิดชอบและดูแลด้านงานภาษีอากร
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
 • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
 • ควบคุมและจัดทำงบการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชี
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง
 • กำกับดูแลยื่นภาษีหัก ณ ทีจ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • งานบัญชีและการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • ตรวจสอบรายงาน สินค้าขาดเกินของคลังสินค้า
 • วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า และรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก
 • ตรวจสอบการจัดทำค่า Commission ของพนักงานขาย

คุณสมบัติ
 • หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และภาษีอากร/ การเงินและการะบวนการที่เกี่ยวข้อง สามารถปิดงบได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีเป็นอย่างดี เซ็นต์ผู้จัดทำบัญชี CPD จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านงานบัญชีทั้งระบบ, ทำต้นทุน, สินค้าคงคลัง สามารถใช้ Program Business plus และ ERP ได้
 • มีความสามารถในการจัดระเบียบและกำกับทีมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการตามกฎหมาย
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Creatus Corporation Ltd.

          บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี มีลูกค้าทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์ สำหรับสำนักงาน, ส่วนงานราชการ, บริษัทเอกชน และ สถาบันการเงินต่างๆ และยังได้มีการจัดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย และโลจิสติกให้แก่สถานที่ราชการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และด้วยนโยบายพันธมิตรทางกลยุทธ์ “ Creating Innovations For Your Success ” ที่บริษัทฯ ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ ข้อมูลความรู้ในตัวสินค้า การบริการหลังการขาย การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานอีกหลายตำแหน่ง เพื่อมาช่วยกันสนับสนุนการดำเนินกิจการของคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าจำนวนมากของบริษัทฯ
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
1000/47-49 Ratchadaphisek-Rama 3 Rd., Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Saowaluk Songpraseart
โทรศัพท์
0-2296-9700 Fax 0-2295-5102-3
เว็ปไซต์
แบ่งปัน