กลับ
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

ด่วนมาก!
ทรัพยากรบุคคล, การโรงแรม/รีสอร์ท, เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ, การผลิต
14/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล, การโรงแรม/รีสอร์ท, เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ, การผลิต
14/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 12 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. เร่งสรรหาพนักงาน สัมภาษณ์งาน ตลอดจนบรรจุพนักงาน และรายงานตรงกับผู้บริหาร
 2. ดูแลจัดเตรียมเอกสารสำหรับคนงานต่างด้าว จัดทำ MOU หรือ Work permit
 3. จัดทำรายงานเงินเดือน ปกส. กยส. ภงด.1 กท. 20 และ ภงด.1 ก 
 4. สรุปค่าใช้จ่ายทางบัญชี ส่งให้แผนกบัญชี พร้อมยื่นรายได้ประจำปี ภงด.1ก และ กท 20
 5. ศึกษาความต้องการและคุณสมบัติของบุคคลกรที่บริษัทฯ ต้องการให้มาร่วมงานในทีม และสรรหาให้ทันความต้องการ
 6. วางแผนกำลังคนและควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
 7. ปรับปรุง Organization Chart และ Job Description จัดทำ KPIs ของตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์กร
 8. จัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมสำหรับงานบุคคล เช่น ใบสมัครงาน ใบทดสอบความรู้เบื้องต้น ใบทดสอบแบบประเมินต่างๆ สัญญาจ้าง ต่างๆ โดยคำนึงถึงบริษัทฯ ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
 9. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนดของพนักงาน โดยศึกษาจากเอกสารเก่าและนำมาปรับให้เหมาะสม พร้อมนำเสนอรูปแบบการ Orientation ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร
 10. ควบคุม ติดตาม และประเมินทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ โดยทำรายงานส่งผู้บริหาร
 11. จัดอบรมเรื่องการจัดทำแบบประเมินผล และนำวิธีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละระดับ
 12. สร้างวัฒนธรรมองค์กร วิเคราะห์และแก้ไขข้อพิพาทในองค์กร สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดยนำเสนอแผนให้กับผู้บริหารทุกเดือน
 13. จัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่นการบริหารอัตรากำลังคน โครงสร้างขององค์กร บริหารการสรรหาและพัฒนาบุคคลกรในองค์คุณสมบัติ
 1. ชาย หรือ หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่สมัคร
 3. สามารถจัดการงานบุคคลทั้งลูป ได้คนเดียว 
 4. มีทักษะการเจรจา สามารถสรรหาบุคคลกรในช่องทางอื่นๆ เพื่อมีพนักงานได้ทันตามที่แผนกต่างๆ ร้องขอ
 5. มีทักษะการบริหารจัดการคน งาน และ สถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการทำงาน
 6. สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Hr cloud หรือโปรแกรมเงินเดือนอื่นๆ 
 7. สามารถยื่น ปกส. กยส. ภงด. กท. 20 และ ภงด.1 ก
 8. ใช้โปรแกรม microsoft office ได้
 9. เริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีความสุข เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
SPEEDY ACCESS CO., LTD

We are a leading technology supplier in the rapidly developing greenhouse industry in South East Asia. We focusing on offering industrialized agricultural chain solution.

SPEEDY ACCESS aims to provide a one-stop service experience, starting from providing feasibility reports to turn-key greenhouse solutions including greenhouse full systems with cultivation technical guidance.

Our international team of specialists are inventive, flexible, and never fail to add the element ‘practical’ to the solutions we develop

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมเกษตร เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ และ Indoor Farming บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบและก่อส้รางไม่ต่ำกว่า 60 ปี และสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก.จึงมั่นใจในคุณภาพผลงานและคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน

Website : www.speedyaccess.co.th.

FB : https://www.facebook.com/speedyaccess.greenhouse/

แผนที่ :  https://goo.gl/maps/STYrsC8KzWNho4saA

ที่อยู่
399/100 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
062-440-9956
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานการโรงแรม/รีสอร์ท, หางานเกษตรกรรม/ป่าไม้, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานธุรกิจบริการ, หางานการผลิต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานสมุทรปราการ, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานHr Management, หางานManpower Planning, หางานOffice Management, หางานPayroll System, หางานRecruitment, หางานRecruitment Candidates, หางานTime Attendance, หางานWork Permit, หางานกองทุนประกันสังคม, หางานค่าจ้าง, หางานค่าแรงค่าจ้าง, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานทรัพยากรบุคคลและธุรการ, หางานทำเงินเดือน, หางานบริหารค่าจ้าง, หางานบริหารงานบุคคล, หางานบัญชีเงินเดือน, หางานบุคลากร, หางานสรรหา, หางานสรรหาบุคคล, หางานสรรหาบุคคลากร, หางานสรรหาพนักงาน, หางานสรรหาว่าจ้าง, หางานสรรหาและว่าจ้าง, หางานสวัสดิการและเงินเดือน, หางานส่งภาษี, หางานโปรแกรมเงินเดือน, หางานบริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
อ่านต่อ