กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรี
15,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
2. แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
3. บันทึกการอบ กะเทาะ บรรจุเมล็ดพันธุ์ และส่งมอบลูกค้า
4. ทบทวนกระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับ ระบบ ISO 9001 : 2015
5. วางแผนงานซ่อมแซม อาคาร และเครื่องมือ เครื่องจักร ในโรงงาน และในพื้นที่ให้เช่า
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
6. ควบคุม ดูแล และทำแผนซื้อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืองานซ่อม หรืออะไหล่งานซ่อม
7. วางแผน และติดตามงาน กำจัดแมลง
8. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เช่าพื้นที่ , ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน
10. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตาม KPI การผลิต ประจำปี


คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
4. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอบข้าวโพด หรือโรงงานที่มีหม้อต้ม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก และการเดินทางมาทำงาน
8. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นช่วงเวลาได้ (มีค่าตอบแทน)
9. ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่
10. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทจัดตั้งมาแล้วกว่า 18 ปี โดยดำเนินกิจการให้บริการอบข้าวโพดแบบผัก และสีเมล็ดออกจากฝัก   
ที่อยู่
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด 310,310/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม
โทรศัพท์
061-415-9478
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
ช่างเทคนิคโรงงาน
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้