กลับ

หัวหน้าหมวดบริหารข้อมูลสินค้า (ประจำท่าเรือสมุทรปราการ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
17/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
17/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลงานเอกสารในแผนกบริหารข้อมูลสินค้า
• ดูแลการจัดรถให้เป็นระเบียบและคล่องตัวระหว่างชั่งสินค้าไปยังคลังสินค้า
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า สอน. เซอร์เวย์ และเจ้าหน้าที่กองชั่ง ตวง วัด ในการตรวจเช็คเครื่องประจำปี
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
• จัดเก็บเอกสารต่างๆ ในส่วนรับผิดชอบให้สามารถใช้งานและตรวจสอบได้
• ดูแลการสรุปค่าบริการสินค้าทุกชนิด เพื่อส่งมอบฝ่ายบัญชีในการวางบิล
• ดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
• ดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า,บัญชีหรือคอมพิวเตอร์
• บุคลิกภาพและทักษะในการเป็นผู้นำ
• มีความขยันอดทนต่อการทำงาน
• ตรงต่อเวลารอบครอบ
ความรู้/ความสามารถ
• มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์
• มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
• มีความรู้ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า ระบบชั่งรถ
• มีความรู้ด้าน ISO และ GMP
• มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน


สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ
- ลาป่วย
- ลาพักร้อน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2021
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่
78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0949255394
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Sales Officer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
วิศวกรชลประทาน, เจ้าหน้าที่ชลประทาน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เชียงใหม่และภาคเหนือ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กาฬสินธุ์
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
พนักงานขายและการตลาด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กทม. (คลองเตย)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานสมุทรปราการ, หางานบริการลูกค้า, หางานธุรการทั่วไป, หางานบริการลูกค้า, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานCargo, หางานData Entry, หางานShipping, หางานTransportation, หางานการขนส่ง, หางานการจัดการโลจิสติกส์, หางานคลังสินค้า, หางานควบคุมการขนส่ง, หางานควบคุมการนำเข้าส่งออก, หางานควบคุมการส่งออก, หางานควบคุมคลังสินค้า, หางานควบคุมเอกสาร, หางานคีย์ข้อมูล, หางานคีย์เอกสาร, หางานจัดการเอกสาร, หางานจัดเก็บเอกสาร, หางานดูแลข้อมูลสินค้า, หางานตรวจสอบเอกสาร, หางานบันทึกข้อมูล, หางานประสานงาน, หางานป้อนข้อมูล, หางานบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด