กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าร่วมกับพนักงานธุรการขายระดับรอง
  • ผู้เป็นหัวหน้าแผนกมีหน้าที่วางแผนการจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตต่างจังหวัด ให้เสร็จลุล่วงภายในวันเดียวกัน
  • สนับสนุนการขายประสานงานกับหัวหน้าเขตขายต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องให้กับลูกค้า รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานธุรการขาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะการใช้งานทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และสามารถนำข้อมูลมาทำรายงานเสนอ การปรับปรุงงานด้านต่างๆ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลทั้งของตนเองและของบุตร
- เงินช่วยเหลือตามวาระหลายประเภท
- โบนัสและปรับผลงานประจำปีรวมถึงโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งต่อไป

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ธุรกิจหลักของเราคือ ผู้ผลิตอาหารทั้งส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ได้แก่ แป้งสาลี ไก่ ไข่ ไส้กรอก และนม อีกทั้งยังมีธุรกิจด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารสำนักงานวานิชเพลซ และวานิชเพลซอารีย์

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
ที่อยู่
1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2263-5656 Fax 0-2255-8694
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
กทม. (ราชเทวี)
สามารถเจรจาต่อรองได้
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
ทนายความประจำบริษัท
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
Production Engineer
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
นครราชสีมา
สามารถเจรจาต่อรองได้
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
Energy Saving Engineer
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้